การอ่านค่าเครื่องวัดแอลกอฮอล์

การอ่านค่าเครื่องวัดแอลกอฮอล์

 

 

การอานคาเครองวดแอลกอฮอล

 

 

การอ่านค่าเครื่องวัดแอลกอฮอล์ในปัจจุบัน

หลายคนสงสัยว่าเครื่องวัดแอลกอฮอล์อ่านค่าได้อย่างไรหรือมีวิธีการอ่านค่าได้อย่างไรวันนี้เราจะมาดูการอ่านค่าที่ถูกต้องกันนะครับเครื่องวัดแอลกอฮอล์นั้นอ่านค่าได้จากไฟฟ้าสถิตซึ่งเกิดขึ้นเวลาเราเป่าลมเข้าไปในเครื่องวัดแอลกอฮอล์-เครื่องจะดึงพลังงานจากถ่านมาเป็นไฟฟ้าสถิตกับลมหายใจของเราทีมีแอลกอฮอล์ทำให้เกิดค่าการวัดในกรณีเครื่องที่ใช้เซนเซอร์เคมีไฟฟ้านั้นก็จะได้ค่าที่แม่นยำกว่าเครื่องชนิดไฟฟ้าสถิตธรรมดาเพราะจะได้ค่าแอลกอฮอล์ที่เจาะจงมากกว่าหรือสามารถแยกแยะสสารได้นั่นเองพอทำการเป่าเสร็จเรียบร้อยก็จะแสดงค่าเป็น(BAC-Mg)แบ็ค,มิลลิกรรมค่าแบ็คนั้นจะนิยมใช้ในทวีปยุโรปเป็นการอ่านค่าแอลกอฮอล์ที่ใช้ตัวเลข3หลักจากหลัง0(อ่านค่าจากการเป่าและแสดงผลออกมามีค่าอันตรายตั้งแต่50Bacเป็นต้นไปต่างประเทศจะใช้ค่าแอลกอฮอล์ที่100Bac)ส่วนอีกค่าคือมิลลิกรรมจะใช้ในโซนเอเซียจะเป็นการอ่านค่าโดยการนำค่าBACมาแปลงคูณด้วย100(*100)ค่าอันตรายที่กฏหมายบ้านเราใช้คือ(50มิลลิกรรม)ซึ่งถือว่าน้อยกว่าทุกประเทศในโลกซึ่งถือว่าประเทศเราใส่ใจในเรื่องนี้มากเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนท้องถนนจากการเมาแล้วขับดังนั้นในการเป่าวัดแอลกอฮอล์จำเป็นต้องหาเครื่องที่มีหน่วยตรงกับบ้านเราและไม่ควรเป่าเกิน(50มิลลกรรมเปอร์เซ็น)โดยเด็ดขาดเพราะจะทำให้เกินเกณฑ์ที่กฏหมายระบุไว้และจะโดนโทษจับทันทีหากเจอด่านตรวจแอลกอฮอล์แล้วท่านมีค่าเกินกว่า50ดังนั้นควรป้องกันไว้ดีกว่าแก้เช่น(ดื่มให้น้อยลงหรือไม่ควรดื่มแอลกอฮอล์ในการขับขี่หากรู้ว่าดื่มควรอาศัยบริการแท็กซี่ดีกว่าครับ)หากหลายท่านกลัวว่าเครื่องวัดแอลกอฮอล์จะจำค่าของคนก่อนหน้านี้มาให้ท่านคิดไว้50-50ดีกว่าครับมีโอกาสครับแต่น้อยที่เครื่องจะจำค่าเก่านอกจากบุคคลก่อนหน้านั้นจะดื่มมาหนักจริงๆหากเป่าแล้วได้ค่าที่มากหรือเกิน50ให้คิดก่อนว่าท่านดื่มมามากน้อยเพียงใดหากดื่มมาเยอะโดนแน่ๆครับค่าแอลกอฮอล์จะหายไปหลังการดื่มประมาณ3-4ช.ม.หากดื่มมาธรรมดาแต่หากดื่มมาหนักบางทีขับไม่ทันตื่นเช้ามาค่าก็ยังคงอยู่ครับหลายคนจะรู้สึกแฮ็งๆแสดงว่าค่าแอลกอฮอล์ในร่างกายยังมีอยู่ครับ

 

การอ่านค่าเครื่องวัดแอลกอฮอล์จากหน่วยวัด Mg - mg %

คาของแอลกอฮอลในเลอด

 

 

 

 

Witsava

 

 

Share