การวัดความชื้น คืออะไร

การวัดความชื้นคืออะไร

 

เครองวดความชน

 

การวัดความชื้นหลายคนอาจสงสัยว่าคืออะไรทางเราจะขยายความให้นะครับการวัดความชื้นคือการตรวจวัดความชื้นที่วัตถุต่างๆที่สามารถวัดความชื้นได้ส่วนมากสิ่งของหรือวัตถุที่วัดความชื้นกันคือ(ไม้,เนื้อไม้,ความชื้นในดิน,ความชื้นของพืนผักทางการเกษตร,วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ,หรือสิ่งต่างๆที่่มีความชื้นสูง)วัดเพื่ออะไร???วัดเพื่อให้เราได้รู้ถึงความชื้นและอุณหภูมิว่ามากไปหรือน้อยไปอย่างไรความชื้นเป็นผลดีกับสิ่งของบางอย่างเช่น(การเกษตร)แต่ไม่เป็นผลดีต่อเนื้อไม้แน่นอนดังนั้นเราจะวัดความชื้นเพื่อตรวจดูสภาพแวดล้อมและความชื้นของสิ่งนั้นม,การวัดความชื้นนั้นสำคัญเช่น(วัดความชื้นของอาหาร,วัดความชื้นของพืชผักทางการเกษตร)มีผลต่อการใช้ชีวิตของเราทั้งนั้นหรือวัดความชื้นในอากาศ,วัดความชื้นในดินหรือสถานที่เพราะปลูก,ทั้งหมดล้วนขึ้นอยู่กับลูกค้าว่าต้องการจะวัดความชื้นในส่วนไหน,วัดกับอะไร

ขอให้ลูกค้าทุกท่านเลือกเครื่องวัดความชื้นที่เหมาะสมกับการใช้งานของท่านซึ่งจะช่วยให้อายุการใช้งานนานขึ้นและถูกวัตถุประสงค์การใช้งานครับเพราะการวัดคือมาตรฐาน

 

 

 

Witsava 

 

 

Share