เครื่องวัดแอลกอฮอล์ชนิดใช้หลอดเป่า-ไม่ใช้หลอดเป่าต่างกันอย่างไร

เครื่องวัดแอลกอฮอล์ชนิดใช้หลอดเป่า-ไม่ใช้หลอดเป่าต่างกันอย่างไร

เครื่องวัดแอลกอฮอล์ในปัจจุบันมีหลายแบบ มีทั้งใช้หลอดเป่าและไม่ใช้หลอดเป่า ทางร้าน Witsava ได้จัดทำบทความขึ้นมาให้ผู้ที่ต้องการศึกษาหรือสนใจได้นำไปใช้ประโยชน์ครับ โดยจะแบ่งเครื่องวัดแอลกอฮอล์ออกเป็น 2 ชนิดครับ

 

เครื่องวัดแอลกอฮอล์ชนิดใช้หลอดเป่า

เครื่องวัดแอลกอฮอล์ชนิดใช้หลอดเป่าถือได้ว่าเป็นเครื่องวัดแอลกอฮอล์รุ่นแรกๆที่ได้ทำขึ้นมาความแม่นยำขึ้นอยู่กับแรงลมของผู้เป่าแต่เพราะสวมหลอดเป่าอยู่นั้นจึงทำให้เครื่องสามารถรับลมหายใจของผู้ใช้ได้มากยิ่งขึ้นหลอดเป่ามีหน้าที่ขยายแรงลมของเครื่องวัดแอลกอฮอล์เพื่อให้ลมได้เข้าไปในเซนเซอร์ประมวลผลอย่างเต็มที่และการสวมหลอดเป่าสามารถหลีกเลี่ยงโรคร้ายต่างๆได้เช่นวัณโรคหรือโรคที่สามารถติดได้ทางน้ำลายพอใช้หลอดเป่าเสร็จแล้วก็จำเป็นต้องทำความสะอาดหรือเพื่อมาตรฐานก็นำไปกำจัดทิ้ง 

ข้อดีของเครื่องเป่าแอลกอฮอล์ชนิดใช้หลอดเป่า

สะดวก

รวดเร็ว

ปลอดภัย

เครื่องบางรุ่นต้องใช้หลอดเป่าในการขยายลม เพื่อผลลัพท์ที่ดียิ่งขึ้น

ข้อเสียของเครื่องเป่าแอลกอฮอล์ชนิดใช้หลอดเป่า

สิ้นเปลืองงบประมาณ เพราะหลอดเป่าใช้แล้วต้องทิ้ง

เป็นศูนย์รวมของเชื้อโรคร้ายหากนำมาใช้ต่อ

 

เครื่องวัดแอลกอฮอล์ชนิดไม่ใช้หลอดเป่า

เป็นการพัฒนาในรูปแบบใหม่ของเครื่องวัดแอลกอฮอล์โดยการพัฒนาเซนเซอร์ประมวลผลให้มีการพัฒนาคุณภาพและขยายช่องลมจึงทำให้เครื่องสามารถรับแรงลมได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งพาอุปกรณ์เสริมเช่นหลอดเป่าตัวเครื่องจะมีการรับแรงลมได้ดีกว่าเครื่องวัดแอลกอฮอล์ธรรมดาจึงทำให้ประหยัดงบประมาณ ทำความสะอาดโดยการใช้น้ำยาฆ่าเชื้อในการดูแลรักษาเครื่องราคาเครื่องจะค่อนข้างสูงเพราะมีการพัฒนามากขึ้นสังเกตุได้ง่ายๆคือช่องลมจะใหญ่กว่าเครื่องวัดแอลกอฮอล์ธรรมดามากผลที่ได้จะไม่ต่างกันเพราะมีการตรวจวัดแอลกอฮอล์จากลมหายใจเหมาะสำหรับองค์กรที่มีพนักงานจำนวนมากเพราะจะทำให้คุ้มค่าต่อการใช้งาน

ข้อดีของเครื่องวัดแอลกอฮอล์ไม่ใช้หลอดเป่า

สะดวก

รวดเร็ว

ประหยัดงบประมาณ

ลดการสิ้นเปลืองทรัพยากร

สามารถใช้งานกับจำนวนคนได้มากกว่า

ข้อเสียของเครื่องวัดแอลกอฮอล์ชนิดไม่ใช้หลอดเป่า

เป็นแหล่งรวมเชื้อโรคหากไม่ทำความสะอาดให้ถูกต้อง

เมื่อไม่ได้รับการ Calibration ผลที่ได้อาจจะผิดเพี้ยนไป

 

ผลสรุป

สรุปได้ว่าเครื่องวัดแอลกอฮอล์แต่ละรุ่นจะมี่หน้าที่การใช้งานที่แตกต่างกันไปควรเลือกใช้ให้ถูกกลุ่มเป้าหมายถ้าต้องการผลที่แม่นยำที่สุดควรเลือกใช้แบบพึ่งหลอดเป่าแต่ถ้าต้องการความคุ้มค่าต้องเลือกแบบไม่ใช้หลอดเป่าเพราะจะสามารถตอบโจทย์ได้ดีกว่าครับการเลือกใช้ผิดกลุ่มเป้าหมายเหมือนเสียเงินเปล่าควรสอบถามข้อมูลให้ดีก่อนการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องมือวัดครับเพราะอย่าลืมว่าเครื่องวัดแอลกอฮอล์เป็นอุปกรณ์วิทยาศาสตร์และอุปกรณ์ตรวจวัดต้องมีการบำรุงรักษาที่ถูกต้องครับจึงจะได้ผลลัพท์ที่ถูกต้อง

 

 

Witsava

 

Share