วิธีการเลิกแอลกอฮอล์อย่างเด็ดขาด

วิธีเลิกแอลกอฮอล์อย่างเด็ดขาด 

 

เลกแอลกอฮอล

 

วิธีเลิกแอลกอฮอล์อย่างเด็ดขาดนั้นประเด็นสำคัญจะอยู่ที่ความตั้งใจของผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์ดังนั้นหากจะเลิกแอลกอฮอล์จริงๆจำเป็นต้องมีความตั้งใจที่จะเลิกจริงๆและต้องตั้งเป้าหมายในชีวิตโดยคำนึงครอบครัวเป็นหลักเพื่อเป็นแรงหลักดันให้มีกำลังใจในการทำบางสิ่งหรือหาแรงบรรดาลใจจากเพื่อนหรือคนรอบตัวหากลุ่มคนที่จะช่วยเหลือได้คำนึงถึงสุขภาพของตัวเองและประโยชน์ทีไ่ด้จากการดื่มแอลกอฮอล์

 

วิธีการเลิกแอลกอฮอล์ที่ได้ผลมากที่สุด

1.อาศัยความตั้งใจของผู้ที่ติดแอลกอฮอล์

การเลิกแอลกอฮอล์ต้องมีความตั้งใจจริงหากไม่มีความตั้งใจคุณแทบจะไม่ต้องคำนึงถึงอย่างอื่นเลยแต่ให้คิดในแง่ดีไว้ว่าความตั้งใจจริงจะนำไปสู่ความสำเร็จ

2.ต้องตั้งเป้าหมาย

เราจำเป็นต้องตั้งเป้าหมายว่าเลิกแอลกอฮอล์เพราะอะไรหรือเพื่อใครเป็นต้นเช่นเลิกแอลกอฮอล์เพื่อครอบครัวหรือคนที่เรารักเพราะจำทำให้เป็นแรงผลักดันเพื่อให้เราดำเนินตามเป้าหมายได้เช่นเลิกแอลกอฮอล์เพื่อครอบครัวจะได้มีเงินเก็บที่มากขึ้น,เลิกแอลกอฮอล์เพื่อสุขภาพ,เลิกแอลกอฮอล์เพื่ออนาคตของตัวเอง เป็นต้น

3.หาคนรอบข้าง

ให้ผู้ที่ติดแอลกอฮอล์นั้นได้อยู่กับคนใกล้ตัวเพื่อขอคำปรึกษาเช่น พ่อแม่,ครอบครัว,เพื่อน ให้พวกเขาเหล่านั้นเป็นกำลังใจเพื่อทำสิ่งดีๆ

4.หาแรงบรรดาลใจ

หาแรงบรรดาลใจเพื่อที่จะทำตัวเองให้ดีขึ้นเพื่อที่จะประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตั้งใจ

5.หากลุ่มบำบัด

หากลุ่มก้อนที่บำบัดแอลกอฮอล์,โครงการ,กิจกรรมต่างๆที่มีประโยชน์ เพื่อที่จะสร้างแรงใจและความตั้งใจในการเลิกแอลกอฮอล์ซึ่งโครงการเหล่านี้ในต่างประเทศนิยมกันมากเลยทีเดียวเพื่อช่วยสร้างความหวังที่จะเลิกแอลกอฮอล์ให้กับผู้ที่ติดแอลกอฮอล์มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์และสร้างเสริมมิตรภาพในกลุ่มคนกันเองซึ่งในประเทศไทยมีกลุ่มบำบัดผู้ที่ติดสุราเรื้อรังและกลุ่มช่วยเหลืออยู่มากให้ทำการปรึกษาปัญหาและวิธีการเลิกแอลกอฮอล์ที่ถูกวิธี

6.ทบทวนตัวเอง

คุณต้องคิดทบทวนเสมอว่าดื่มแอลกอฮอล์แล้วได้อะไร,ทำเพื่ออะไรและคำนึงถึงอุบัติเหตุและโรคร้ายที่จะเกิดขึ้นตามมาหลังคุณดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งปัจจุบันการวัดแอลกอฮอล์เริ่มมีบทบาทในสังคมไทยแล้วหากคุณดื่มแบบไม่คิดเกิดอุบัติเหตุหรือเจอด่านก็จะทำให้เสียทั้งเงินและประวัติส่วนเรื่องสุขภาพก็ไม่พ้นเรื่องของมะเร็งแน่ๆจะทำให้เรากลัวในการดื่มแอลกอฮอล์มากยิ่งขึ้นอย่ารอจนสายเกินไป

7.ไม่ปล่อยเวลาให้ว่าง

อย่าปล่อยให้ตัวเองว่างจนเกินไปเพราะจะทำให้คำนึงถึงความยากในการดื่มแอลกอฮอล์ควรหางานอดิเรกทำเช่นอ่านหนังสือ,อยู่กับครอบครัว,ไปทำบุญ

8.รักษาสุขภาพเสมอ

ทำการรักษาสุขภาพ,ออกกำลังกาย และกินอาหารที่เป็นประโยชน์ เนื่องจากการดื่มแอลกอฮอล์เป็นเวลานานอาจทำให้ตับไม่ดี เพราะฉะนั้นเราต้องบำรุงอย่าให้ร่างกายเราแย่ตามลงไป

9.รู้จักปฏิเสธคำชวน

หากมีผู้ชักชวนต้องรู้จักปฏิเสธไม่ตามคนอื่น หากตามคนที่กินแอลกอฮอล์ก็จะไม่มีวันที่จะเลิกได้ทำให้กลับไปสู่วังวนเดิม ควรหาข้ออ้างเช่น ไม่สบาย,หมอสั่งห้าม เป็นต้น

 

 

 

witsava

 

Share