ผลเสียทางสุขภาพของผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์

ผลเสียทางสุขภาพของผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์

 

ผลเสยทางสขภาพของผทดมแอลกอฮอล

 

 

ผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์ต่อเนื่องกันระยะเวลา 1-20 ปีจะมีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรค

1.โรคตับเป็นโรคที่มีปัจจัยเสี่ยงมากที่สุด เช่น ไขมันจับที่ตับ ตับแข็ง

2.โรคความดันโลหิตสูง มีโอกาสเป็นไปได้มากยิ่งผู้ที่มีอายุมากหากดื่มแอลกอฮอล์มากจะมีโอกาสเป็นมากที่สุดและอาจทำให้เกิดโรคหัวใจตามมาได้

3.โรคอ้วน การดื่มแอลกอฮอล์ไขมันในเลือดสูงซึ่งแน่นอนทำให้ส่งผลต่อน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ่นแน่นอน

4.โรคมะเร็ง ได้แก่ มะเร็งตับ,มะเร็งหลอดอาหาร,มะเร็งปอดยิ่งการสูบบุหรี่ทำให้เพิ่มโอกาสมากยิ่งขึ้น 2 เท่า

5.ต่อกระดูกและกล้ามเนื้อ อาจทำให้กระดูกจาง กล้ามเนื้อรีบ ผอม ได้

6.โรคพิษสุราเรื้อรัง

7.อุบัติเหตุเป็นเรื่องปกติเพราะการดื่มสุราที่มากเกินไปทำให้ร่างกายขาดสติอาจเกิดอุบัติเหตุทางรถหรือการทะเลาะวิวาทซึ่งส่งผลต่อตนเองและผู้อื่นได้

 

 

 

Witsava

 

 

 

Share