เครื่องวัดแอลกอฮอล์กับความเข้าใจผิดๆ

เครื่องวัดแอลกอฮอล์กับความเข้าใจผิดๆ

 

เครองเปาแอลกอฮอล AG-04 รปท 6

 

ความเข้าใจผิดๆเกี่ยวกับเครื่องวัดแอลกอฮอล์

 

1.หลายคนเข้าใจผิดว่าเครื่องวัดแอลกอฮอล์นั้นใช้วัดแอลกอฮอล์ที่อยู่ในเลือดของเราจริงๆแล้วเครื่องวัดแอลกอฮอล์จะวัดแอลกอฮอล์ที่อยู่ในลมหายใจของเราหลายๆเครื่องวัดจากกลิ่นแอลกอฮอล์,บางเครื่องวัดจากความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเลือดแต่อย่างใด

2.หลายคนเข้าใจว่าเครื่องวัดแอลกอฮอล์คืออุปกรณ์ที่วัดผลแล้วจะได้ผลที่ตรงเป๊ะ(100%)ทุกครั้งซึ่งจริงๆแล้วผิดเครื่องวัดแอลกอฮอล์บางประเทศใช้วัด%ของแอลกอฮอล์ดังนั้นผลของการวัดจะคำนวนโดยใช้ความละเอียดอ่อนในการประมวลผลผลที่ออกมาจะไม่ตรงเป๊ะทุกครั้งแต่จะใกล้เคียงกันมากที่สุด(ทั้งนี้อยู่ที่คุณภาพของเครื่องวัดแอลกอฮอล์แต่ละรุ่นด้วย)

3.การทำความสะอาดเครื่องวัดแอลกอฮอล์หลายคนเข้าใจว่าต้องใช้แอลกอฮอล์ล้างแผลในการทำความสะอาดซึ่งจริงๆแล้วผิดการกระทำดังนี้จะทำให้เซนเซอร์วัดผลของเครื่องวัดแอลกอฮอล์เสื่อมเร็วยิ่งขึ้นดังนั้นการทำความสะอาดที่ถูกต้องควรใช้น้ำเปล่าหรือน้ำอุ่นในการทำความสะอาดมากกว่าไม่ควรใช้แอลกอฮอล์สดในการทำความสะอาดอาจจะทำให้ค่าวัดหรือปริมาณแอลกอฮอล์ผิดเพี้ยนไปมากหรือทำให้เครื่องไม่สามารถรันตัวเองได้

4.หลากคนเข้าใจว่าถ่านแต่ละชนิดไม่มีผลต่อเครื่องวัดแอลกอฮอล์-ต้องบอกกันคร่าวๆว่าเครื่องวัดแอลกอฮอล์เป็นอุปกรณ์ที่กินไฟมากดังนั้นแบตเตอรี่ที่มีประจุไฟสูงจะเป็นผลดีกับอุปกรณ์เหล่านี้ทำให้ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะใช้ประสิทธิภาพได้เต็มที่กว่าแบตเตอรี่ที่มีไฟฟ้าต่ำดังนั้นการใช้แบตเตอรี่ประจุสูงหรือกำลังไฟที่แรงกว่าเช่นถ่านอัลคาไลน์จะทำให้เครื่องวัดแอลกอฮอล์มีประสิทธิภาพดีขึ้น

 

 

Witsava

 

 

 

Share