ดื่มแอลกอฮอล์แล้วหน้าแดง

ดื่มแอลกอฮอล์แล้วหน้าแดง

 

 

ดมแอลกอฮอลแลวหนาแดง

 

คนที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วหน้าแดงนักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าหากคุณเป็นเช่นเพราะปัญหาทางพันธุกรรมของคุณ

คนที่ดื่มแอลกอฮอล์หลายคนมีอาการหน้าแดงโดยเฉพาะคนเอเซียจะมีอาการหน้าแดงหลายคนดื่มสุราเพียงน้อยนิดก็เกิดอาการหน้าแดงแล้วและนอกจากจะหน้าแดงคอแดงแล้วบางคนนั้นยังแดงไปทั่วทั้งตัวคนที่มีอาการแบบนี้จะรู้สึกวิงเวียนศรีษะและมีอาการคลื่นไส้รู้สึกร้อนวูบประกอบกับหัวใจเต้นเร็ว+หายใจไม่ทันเกิดอาการปวดศีรษะ

นักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าสาเหตุคือความแตกต่างทางพันธุกรรมเพราะคนที่มีอาการมียีนส์หรือเชื้อพันธุ์ตัวหนึ่งคือยีนส์(ALDH2)บกพร่องทำให้ร่างกายของคนนั้นรับหรือมีปฏิกริยาต่อแอลกอฮอล์ต่างไปจากคนอื่นนักวิจัยเตือนว่าอาการดังกล่าวอาจมีผลข้างเคียงที่มากกว่าหน้าแดงก็เป็นได้เพราะมีความเกี่ยวเนื่องกับความเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งหลอดอาหารด้วยหากยิ่งดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีความเสี่ยงมากขึ้นเท่านั้นอย่างในญี่ปุ่นและเกาหลีนักวิจัยค้นพบว่าคนที่มีเชื้อจีนหรือยีนส์(ALDH2)บกพร่องมีอัตราเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งหลอดอาหารมากกว่าคนอื่นราว(6 – 10เท่า)

มะเร็งหลอดอาหารเป็นเนื้อร้ายที่เป็นอันตรายทำให้คนเสียชีวิตมากชนิดอื่นๆแต่สามารถบำบัดรักษาได้หากตรวจพบแต่เนิ่นๆหากเนื้อร้ายขยายตัวโอกาสมีชีวิตรอดก็จะน้อยลงตามไปด้วยผู้ที่มียันส์(ALDH2)บกพร่องนั้นมีอยู่ราวๆ550ล้านคนหรือราว8%ของประชากรโลก

 

 

 

Witsava

 

 

Share