ปัญหาของเครื่องวัดแอลกอฮอล์ที่พบบ่อย

ปัญหาของเครื่องวัดแอลกอฮอล์ที่พบบ่อย

problem

 

ปัญหาของเครื่องวัดแอลกอฮอล์ที่พบบ่อย

เครื่องวัดแอลกอฮอล์ เป็นเครื่องมือวัดระดับแอลกอฮอล์ฉะนั้นย่อมมีปัญหาในการใช้งาน เป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนมากเพราะค่าที่ออกมานั้นต้องเที่ยงตรง+แม่นยำ ปัญหาเครื่องวัดแอลกอฮอล์ที่พบบ่อยๆเลยมีดังนี้

 

1.เปิดไม่ติด  อาการ  บอร์ดเสียหรือใส่ถ่านไม่แน่น

 วิธีแก้  ใส่ถ่านให้แน่น,เคลมเครื่อง

 

2.ค่าวัดไม่ตรง  อาการ  ลมหายใจน้อยเกินไป,เป่าผิดช่อง,ดื่มแอลกอฮอล์น้อยเกินไป,เซนเซอร์เสื่อม

วิธีแก้  Calibration,เป่าต่อเนื่อง5วินาที,ให้ทำการเทส1-3ครั้ง,ศึกษาข้อมูลของระดับแอลกอฮอล์

 

3.ระบบเทสวน,เครื่องไม่ทำงานต่อไปถึงระบบเป่า  อาการ  มีแอลกอฮอล์ความเข้มข้นสูงอยู่ในบริเวณช่องเป่า

วิธีแก้ ให้ใช้สำลีหรือผ้าชุบน้ำทำความสะอาดบริเวณช่องเป่า

 

4.เครื่องไม่ทำงาน อาการ เปิดเครื่องแต่กดรันไม่ได้

วิธีแก้ ใส่แบตเตอรี่ให้ถูกต้อง(บางเครื่องต้องใช้ถ่านอัลคาไลน์เท่านั้น)

 

5.เครื่องดับเอง อาการ เป่าเสร็จแล้วเครื่องดับเอง

วิธีแก้ ไม่ต้องแก้อะไรเลยครับเครื่องดับเองหลังเป่าเสร็จเป็นระบบ(Autoshutdown)ของเครื่องเพื่อประหยัดพลังงานครับ

 

6.ไม่ได้กินแอลกอฮอล์แต่เป่าขึ้น  อาการ ไม่ได้กินแอลกอฮอล์แต่เป่าแล้วมีค่าแอลกอฮอล์ขึ้น

วิธีแก้  ให้ทำการตรวจสอบอาการที่กินเข้าไปเพราะเซนเซอร์เครื่องวัดบางชนิดไม่แยกสสาร(ยาแก้ไอ,ยาธาตุ)ต่างๆจึงมีผลแสดงเป็นค่าได้แต่มันจะไม่มากเกินไป

 

Witsava

 

 

 

Share