ความสัมพันธ์ระหว่างอาหารกับแอลกอฮอล์

ความสัมพันธ์ระหว่างอาหารกับแอลกอฮอล์

 

calories-alcohol

 

 

แอลกอฮอล์เป็นสารแคมีชนิดหนึ่งที่สามารถเข้าสู่ร่างกายของเราได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม

และแอลกอฮอล์ยังส่งผมต่อสารอาหารที่เรารับเข้าไปตลอดทั้งวันแอลกอฮอล์เป็นสารที่เร่ง

การขับน้ำย่อยในกระเพาะอาหาร ซึ่งบางคนอาจคิดว่าเป็นข้อดีแต่หลังจากที่แอลกอฮอล์

ผ่านกระเพาะอาหารไปแล้วฤทธิ์ของแอลกอฮอล์ต่อสารอาหารต่างๆนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดีทั้งนั้น

เราสามารถแบ่งสารอาหารที่เกี่ยวกับแอลกอฮอล์ออกเป็น 2 พวก

1.มหโภชนาสาร (macronutrient) นั้นก็คือ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน

2.จุลโภชนาการ (micronutrient) นั่นคือ แร่ธาตุ วิตามินต่าง ๆ


สารอาหารสองประเภทนี้ได้รับการทำลายที่แตกต่างกัน
ผลของแอลกอฮอล์ต่อ มหโภชนาสาร

1คาร์โบไฮเดรตกับแอลกอฮอล์ ทำให้เกิดการผิดพลาดในการรักษาระดับน้ำตาลในเลือด

2.โปรตีนกับแอลกอฮอล์ ทำให้การดูดซึมกรดอะมิโนที่ลำไส้เล็กจะน้อยลง การนำกรดอะมิโนเข้าไปสู่ตับก็ต่ำลงไปด้วย

3.ไขมันกับแอลกอฮอล์  อาจก่อให้เกิดไขมันในเลือดสูง


ผลของแอลกอฮอล์ต่อ จุลโภชนาสาร

1. วิตามินที่ละลายในน้ำ แอลกอฮอล์จะไปลดการดูดซึมวิตามินในลำไส้เล็กจำพวก วิตามินบี 12 กรดโฟลิก เป็นต้น

2. วิตามินที่ละลายในไขมัน แอลกอฮอล์มีผลทางเสรีภาพโดยลดการขับน้ำดีออกมาไข้ในการเป็นตัวช่วยพาไขมัน

เข้าสู่ร่างกาย ซึ่งรวมถึงวิตามินที่ละลายในไขมัน

3 แร่ธาตุต่างๆแร่ธาตุที่พบว่าแอลกอฮอล์จะเพิ่มการดูดซึมเหล็กเข้าสู่ร่างกายมากขึ้นเนื่องจากแอลกอฮอล์ไปเพิ่มการหลั่งกรด
ในกระเพาะอาหารเป็นการปรับให้เหล็กอยู่ในสภาพซึ่งถูกดูดซึมในลำไส้เล็กได้ดีแต่การดูดซึมแคลเซียมที่ลำไส้เล็กจะลดลง
ส่งผลให้กระดูกและฟันไม่แข็งแรง

 

 

Witsava

 

Share