ชนิดชองเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (สุรา)

ชนิดชองเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ประเภทสุรา)

 

 

nabeer

 

 

ประเภทของเครื่องดื่มที่แอลกอฮอล์ผสมแบ่งได้หลายประเภทได้แก่


แบ่งตามกรรมวิธีในการผลิต

สุราแช่หรือหมัก(Fermentation) สุราที่ได้จากการหมักวัตถุดิบ กับราและ/หรือยีสต์ มีแอลกอฮอล์ไม่เกิน 15 ดีกรี

จำพวก ไวน์ แชมเปญ สาโท สาเก ไวน์ เบียร์ ฯลฯ

 สุรากลั่น(Distillation) การนำเอาสุราแช่มากลั่น เพื่อให้ได้แอลกอฮอล์ที่สูงขึ้น มีแรงแอลกอฮอล์เกินกว่า 15 ดีกรี

เช่น วิสกี้ บรั่นดี คอนยัค วอดก้า ตากีล่า เหล้าขาวฯลฯ

 

แบ่งด้วยขั้นตอนในการเตรียมการก่อนดื่ม

(Ready to Drink) แอลกอฮอล์ที่สามารถดื่มได้เลยทันที ไม่ต้องมีการปรุงหรือผสมอีก ได้แก่ ไวน์ บรั่นดี เบียร์ เครื่องดื่ม RTD

(Prepared Beverage) เครื่องดื่มที่มีการเตรียมการก่อนดื่ม เครื่องดื่มที่ต้องมีการปรุงหรือผสมก่อนดื่ม เช่น วิสกี้ ค็อกเทล


แบ่งตามช่วงเวลาของมื้ออาหาร

 

เครื่องดื่มก่อนอาหาร (Aperitif) ใช้ดื่มเพื่อเรียกน้ำย่อย

ไวน์ ใช้ดื่มระหว่างมื้ออาหาร ควบคู่ไปการทานอาหาร

เครื่องดื่มหลังอาหาร(Digestif) มักดื่มเครื่องดื่มที่มีรสหวานเพื่อช่วยย่อยอาหารในกระเพราะ

 

 

 

Witsava

 

Share