อาการหลังจากเลิกเหล้า

อาการหลังจากเลิกเหล้า

 

อาการหลงเลกเหลา

 

อาการหลังเลิกเหล้า

เป็นโรคที่เกิดจากการหยุดแอลกอฮอล์กะทันหันซึ่งสำหรับบางรายอาจจะมีอาการเพียงตัวสั่นเล็กน้อยหรือมีเหงื่อออกตามร่างกายแต่สำหรับผู้ที่ป่วยเป็นโรคพิษสุราเรื้อรังแล้วหยุดแอลกอฮอล์อย่างกะทันหันอาจจะมีอาการลงแดง(withdrawalstage)และ(deliriumtremens)ซึ่งเป็นอาการที่หนักลงแดง(withdrawalstage)โดยผู้ป่วยที่ขาดการได้รับแอลกอฮอล์12-72ชั่วโมงจะมีอาการหงุดหงิด,รู้สึกตัวสั่น,วิตกกังวล,โมโหง่าย,อารมณ์แปรปรวน,ซึมเศร้า,อ่อนเพลีย,คิดอะไรไม่ออกใจสั่น,ปวดศีรษะตุบ,เหงื่ออกหน้าและมือ,คลื่นไส้อาเจียน,เบื่ออาหาร,นอนไม่หลับ,ดูซีด,มือสั่น,ใจเต้นเร็ว

 delirium tremens

 เป็นกลุ่มอาการของผู้ป่วยที่ขาดสุราแบ่งออกเป็น3ประเภทคือ

1.อาการลงแดงwithdrawal stage
2.มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจ
3.มีอาการมือสั่นตัวสั่น ชักกระตุกมักจะเกิดหลังจากอดเหล้า 24-48ชั่วโมง

 

Witsava

 

 

Share