ปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด

ปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด

 

alcoholbloodpressure

ปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด

อาการเมาสุราจะขึ้นก็ต่อเมื่อแอลกอฮอล์ในร่างกายมีค่ามากกว่า 50มิลิกรัมเปอร์เซ็น ร่างกายของผู้นั้นจะเริ่มเสียหลักการทรงตัวอาจทราบกันในทางการแพทย์ คือการเจาะเลือดเพื่อหาปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดของผู้ดื่ม

 

ปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด

(มิลิกรัมเปอร์เซ็นต์)

อาการแสดง

30

สนุกสนาน ร่าเริง

50

เสียการควบคุมเคลื่อนไหว

100

เดินไม่ตรงทาง

200

สับสน

300

ง่วงซึม

มากกว่า 400

สลบและอาจจะถึงตาย

 

อาการเมาเบื้องต้น

1.มีกลิ่นสุราตามช่องปากร่างกายร่วมถึงลมหายใจ

2.การทรงตัวไม่ดีเดินเซแกว่งไปมา

3.พูดจาอ้อแอ้จับใจความไม่ได้

4.ขับรถส่ายไปมาไม่ปฏิบัติตามหลักจราจร

 

Witsava

 

 

 

Share