รู้หรือไม่ "กินแอลกอฮอล์แล้วตัวแดง" คืออาการเริ่มต้นของโรคร้าย

 

 allergy-to-alcohol-symptoms-vomiting

 

คนที่ดื่มแอลกอฮอล์หลายคนนั้นมีอาการหน้าแดงโดยเฉพาะคนในเอเชียตะวันออก อย่างคนจีน คนญี่ปุ่น และคนเกาหลี ที่ดื่มแอลกอฮอล์ ราว 34 % จะมีอาการหน้าแดง หลายคนนั้นดื่มสุราเพียงเล็กน้อยก็เกิดอาการแล้ว และนอกจากจะหน้าแดงคอแดง บางคนยังแดงไปทั่วทั้งตัวอีกด้วย คนที่มีอาการแบบนี้จะรู้สึกวิงเวียน คลื่นไส้ รู้สึกร้อนวูบวาบ หัวใจเต้นเร็ว หายใจไม่ทัน และปวดศีรษะ แบบฉับพลัน

 

นักวิทยาศาสตร์กล่าวว่า สาเหตุ คือ ความแตกต่างทางด้านพันธุกรรม เพราะคนที่มีอาการนั้นมี gene(ยีนส์)หรือเชื้อพันธุ์ตัวหนึ่งคือALDH2บกพร่องซึ่งจะทำให้ร่างกายของคนเหล่านั้นรับหรือมีปฏิกริยาต่อแอลกอฮอล์ต่างไปจากคนอื่นที่ดื่มด้วยกันนักวิจัยเตือนว่าผลกระทบเรื่องนี้อาจเป็นอันตรายมากไปกว่าเพียงแค่หน้าแดงเพราะมีความเกี่ยวเนื่องกับความเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งหลอดอาหารด้วยหากยิ่งดื่มแอลกอฮอล์มากเท่าไหร่ ก็ยิ่งมีความเสี่ยงมากขึ้นเท่านั้นอย่างในญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ นักวิจัยพบว่าคนที่มียีนต์หรือเชื้อพันธ์ ALDH2 บกพร่องที่ดื่มจัด มีอัตราเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งหลอดอาหารมากกว่าคนอื่นราว 6 – 10 เท่า ซึ่งอันตรายมาก

 

มะเร็งหลอดอาหารเป็นเนื้อร้าย ที่เป็นอันตรายทำให้คนเสียชีวิตมากชนิดหนึ่งแต่อาจบำบัดรักษาได้หากตรวจพบแต่เนิ่นๆแต่หากเนื้อร้ายขยายตัวแล้วโอกาสมีชีวิตรอดจะลดลงอย่างมากนักวิจัยประมาณว่าคนที่มียีนต์หรือเชื้อพันธ์ ALDH2 บกพร่องนั้น มีอยู่ราว 550 ล้านคน หรือราว 8 % ของประชากรโลก

 

นักวิจัยสถาบันโรคพิษสุราเรื้อรัง National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism ในสหรัฐกล่าวว่า เป็นเรื่องสำคัญมากที่จะต้องรีบเตือนและให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับความเกี่ยวโยงระหว่างอาการหน้าแดงเมื่อดื่มแอลกอฮอล์กับการเป็นมะเร็งหลอดอาหารนอกจากนั้นนักวิจัยเตือนว่าการสูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล์ก็มีความเสี่ยงมากขึ้นต่อการเป็นมะเร็งหลอดอาหารเช่นกันหากคนที่กินเหล้าแล้วตัวแดงหรือเกิดอาการคันนั้นควรกินให้น้อยลงและหลีกเลี่ยงเพราะอาจเกิดโรคร้ายในอนาคตได้

 

 

Witsava

 

 

 

Share