การใช้เครื่องวัดแอลกอฮอล์

 

การใชเครองวดแอกอฮอล

 

 

วิธีใช้งานเครื่องวัดแอลกอฮอล์

การใช้เครื่องวัดแอลกอฮอล์ต้องใช้ให้ถูกต้องและถูกตามหลักการใช้งานมิเช่นนั้นการวัดแอลกอฮอล์ก็จะได้ผลที่คลาดเคลื่อนได้รวมถึงวิธีการเป่าไม่ว่าจะเป่าผ่านหลอด,เป่าผ่านตัวเครื่อง,เป่าผ่านเซนเซอร์รวมถึงวิธีการเลือกเครื่องให้ตรงกับจุดประสงค์ของงานหรือหน้างานที่ต้องใช้เครื่องการเป่าจะมีการจับวินาทีในการเป่าหากลมไม่เข้าเครื่องค่าก็จะเป็น0ดังนั้นต้องเป่าให้พอดีและเป่าให้ตรงช่องด้วยลมหายใจระดับกลางไม่แรงเกินไปและไม่เบาเกินไป

 

การใช้งานเบื้องต้น

1.ใส่ถ่านที่ช่องใส่แบตเตอรี่

2.กดปุ่ม Power เพื่อทำการเปิดเครื่อง ระบบจะอุ่นเครื่องประมาณ 10 วินาที

4.เมื่อหน้าจอขึ้นว่า Blow ให้ทำการเป่าเป็นเวลา 5 วินาที ( อย่าแรงเกินไปอย่าเบาเกินไป )

5.อ่านค่าที่หน้าจอได้เลยครับ หากจะเปลี่ยนหน่วยวัดให้กด Power ซ้ำ ค่าจะเปลี่ยนจาก Bac – Mg

 

คำแนะนำเบื้องต้น

ใช้ตามหน้าที่ของเครื่องวัดเช่น วัดแอลกอฮอล์ จะนำไปวัดอย่างอื่นไม่ได้
ควรทำความสะอาดหลอดเป่าหรือเซนเซอร์ทุกครั้งเพราะแบคทีเรียจะเกาะอยู่
เมื่อเราไม่ทำความสะอาดควรวัดซ้ำ
2ครั้งเพื่อความมั่นใจ
ไม่ควรใช้งานหลอดเป่าซ้ำกันหลายครั้งเพราะการทำความสะอาดใหม่หลังนำไปใช้อาจจะไม่สะอาด 100%
หลอดเป่ากรุณาหลีกเลี่ยงการใช้งานซ้ำคน เช่น นาย A เป่า แล้วนำไปให้นาย B เป่าต่อ เป็นต้น
หลังการใช้งานทุกคร้ัง ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก และห่างจากความร้อน

 

 

 

Witsava

 

 

Share