สาเหตุที่ต้องวัดแอลกอฮอล์

สาเหตุที่ต้องวัดแอลกอฮอล์


alcoholtester1

 

ทุกวันนี้การวัดแอลกอฮอล์เกี่ยวข้องกับการขับขี่รถยนต์บนท้องถนนอย่างมากแต่ละคนใช้รถยนต์หรือยานพาหนะตามหน้าที่ของแต่ละคนแตกต่างกันไปดังนั้นบนท้องถนนจึงมีรถยนต์มากมายในการขับขี่ยานพาหนะจึงต้องมีความปลอดภัยและมีสติอยู่ตลอดเวลาถ้าหากขาดสติจะไม่สามารถควบคุมรถยนต์ได้อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน

ทำให้มีผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินไม่ว่าจจะเป็นทรัพย์สินของตนเองหรืออาจจะทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนปัจจุบันประเทศไทยเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนอยู่บ่อยครั้งส่วนใหญ่จะมาจากปัญหาขับรถยนต์อย่างขาดสติเนื่องจากเมาแล้วขับนั่นเองจึงมีการตั้งด่านตรวจเพื่อเป่าแอลกอฮอล์ในเวลากลางคืนเพื่อตรวจสอบคนที่ดื่มแอลกอฮอล์แล้วทำการขับขี่ยานพาหนะเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายเพราะการเมาแล้วขับขี่จะทำให้ขาดสติและอาจเกิดอุบัติเหตุกับตัวเองและผู้อื่นจนถึงแก่ชีวิตได้การตั้งด่านตรวจสอบมักจะตั้งในเวลากลางคืนเพราะคนที่กินแอลกอฮอล์ส่วนใหญ่จะเป็นพวกเที่ยวกลางคืนปัจจุบันได้มีการเพิ่มโทษทั้งจำ-ทั้งปรับเพื่อให้ผู้ที่เมาแล้วขับนั้นเกรงกลัวและไม่ทำพฤติกรรมแบบนี้อีกจะช่วยลดอุบัติเหตุได้มากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้การวัดแอลกอฮอล์ยังมีประโยชน์อีกมากมายเช่นใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมตรวจสอบมาตรฐานของพนักงานก่อนเข้าทำงานซึ่งนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายเพราะเมื่อพนักงานไม่มีคุณภาพจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพของงานที่ทำอยู่ได้ การตรวจสอบในแต่ละขั้นตอนจึงมีความสำคัญและการวัดแอลกอฮอล์ยังสามารถใช้กับตัวเองได้

เช่น ตรวจวัดให้แน่ใจก่อนการขับขี่ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและป้องกันการโดนด่านตรวจได้ 

 

 


Witsava

Share