ผลกระทบต่อสุขภาพและร่างกายของผู้ดื่มแอลกอฮอล์

 

เมา

 

ภาวะมึนเมาจากแอลกอฮอล์

ภาวะมึนเมาจากแอลกอฮอล์เป็นผลจากการที่แอลกอฮอล์ในกระแสเลือดไปมีผลต่อการทำงานของสมองทำให้เกิดอาการต่างๆแตกต่างกันไปตามระดับของแอลกอฮอล์ในกระแสเลือดผู้ดื่มจะมีอาการมากน้อยเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างได้แก่ปริมาณของแอลกอฮอล์ที่บริโภคเข้าไปอัตราการเพิ่มสูงขึ้นของแอลกอฮอล์ในร่างกายยิ่งดูดซึมเร็วอัตรานี้จะยิ่งมากขึ้นทำให้มีอาการได้เร็วและมากขึ้นตามลำดับภาวะร่างกายของแต่ละคนที่จะตอบสนองต่อแอลกอฮอล์ซึ่งบางคนต้องใช้แอลกอฮอล์ปริมาณมากจึงจะเกิดอาการขึ้นได้ นอกจากนี้ปัจจัยทางพันธุกรรมที่เป็นตัวกำหนดการตอบสนองของสมองที่มีต่อระดับแอลกอฮอล์และภาวะของอารมณ์และสิ่งแวดล้อมในขณะที่ดื่ม

ผลของแอลกอฮอล์ที่มีต่อการทำงานของสมองจะสัมพันธ์กับปริมาณแอลกอฮอล์ในกระแสเลือดโดยในระดับต่ำจะมีผลต่อการควบคุมอารมณ์ให้รู้สึกร่าเริงคึกคักและความวิตกกังวลลดลงต่อมาเมื่อระดับของแอลกอฮอล์เริ่มสูงขึ้นก็จะมีผลต่อการประสานงานต่างๆในระบบการทำงานของสมองทำให้พูดไม่ชัดเจนเดินเซการประสานงานระหว่างสายตาสมองและการกระทำเริ่มผิดพลาดการตัดสินใจบกพร่องมองเห็นภาพไม่ชัดภาพซ้อนและเมื่อระดับแอลกอฮอล์เพิ่มสูงขึ้นถึง ๒๐๐ มิลลิกรัม/๑๐๐ มิลลิลิตรจะมีผลต่อการทำงานของสมองอย่างรุนแรงทำให้สูญเสียต่อการควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อคลื่นไส้อาเจียนจิตใจสับสนและถ้าระดับของแอลกอฮอล์เพิ่มสูงขึ้นไปอีกจะทำให้หมดสติได้

นอกจากนี้ภาวะมึนเมาจากแอลกอฮอล์ยังมีผลเสียต่อร่างกายในด้านต่างๆกล่าวคือทำให้เกิดอาการหน้าแดง,ใจเต้นแรง,หายใจเร็วมีพฤติกรรมที่รุนแรงก้าวร้าวและยังมีผลเสียต่อความจำทำให้จำอะไรไม่ได้ในขณะที่มึนเมาในภาษาอังกฤษเรียกอาการนี้ว่า แบล็กเอาต์ (blackout)
    

ภาวะขาดแอลกอฮอล์

 
เกิดจากการลดลงของระดับแอลกอฮอล์ ซึ่งจะส่งผลต่อการทำงานของสมองทำให้เกิดอาการต่างๆตามมาอาการจะขึ้นอยู่กับว่าผู้นั้นเป็นผู้ที่ดื่มจนกลายเป็นผู้ติดแอลกอฮอล์หรือไม่โดยทั่วไปผู้ที่ไม่ติดแอลกอฮอล์จะเกิดอาการขาดแอลกอฮอล์ได้หลังจากดื่มในปริมาณที่มากโดยมีลักษณะที่เรียกกันว่าเมาค้างในตอนเช้าหรือยังไม่สร่างจากเมาเมื่อคืนอาการจะเริ่มเกิดขึ้นหลังจากหยุดดื่มได้ ๔ - ๖ ชั่วโมง

โดยมีอาการปวดศีรษะมือสั่นหงุดหงิดกระวนกระวายตาสู้แสงสว่างไม่ได้รวมทั้งอาจมีอาการใจสั่นร่วมด้วยอาการต่างๆเหล่านี้จะเป็นอยู่ประมาณ๒๔-๔๘ชั่วโมงสำหรับอาการขาดแอลกอฮอล์ในผู้ที่ดื่มจนติดแล้วนั้น อาการจะเริ่มเป็นตามช่วงระยะและลำดับเวลาดังนี้ในช่วง ๖ - ๒๔ ชั่วโมงแรกหลังจากหยุดหรือลดปริมาณการดื่มจะมีอาการมือสั่นปวดศีรษะหงุดหงิดกระวนกระวายใจสั่นนอนไม่หลับในบางรายจะเริ่มเกิดอาการประสาทหลอนส่วนใหญ่เป็นอาการหูแว่วหวาดระแวงกลัวคนจะมาทำร้ายบางรายจะพบอาการชักกระตุกเกร็งทั้งตัวได้ อาการต่างๆจะเป็นอยู่ประมาณ ๒๔ - ๔๘ ชั่วโมงและหากผู้นั้นเป็นผู้ที่ติดแอลกอฮอล์อย่างรุนแรงก็จะทำให้เกิดอาการต่างๆตามมาได้อีกคือประมาณ ๓๖ - ๗๒ ชั่วโมง

หลังจากหยุดดื่มหรือลดปริมาณการดื่มลงจะเกิดอาการสับสน,จำวัน,เวลา,สถานที่และบุคคลไม่ได้เพ้ออย่างรุนแรงกระวนกระวายได้ยินเสียงแว่วภาพหลอนควบคุมตัวเองไม่ได้อาการเหล่านี้จะเป็นมากขึ้นเรื่อยๆบางรายอาจเป็นได้นานถึงสัปดาห์หากไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้องและเหมาะสมจะมีอันตรายต่อสุขภาพตามมาได้นอกจากนี้บางรายที่ติดแอลกอฮอล์อาจเกิดภาวะขาดแอลกอฮอล์ในลักษณะที่เรื้อรังได้คือจะมีอาการนอนไม่หลับความจำบกพร่องอ่อนเพลียและการทำงานของระบบอัตโนมัติของร่างกายผิดปกติไปเช่นใจสั่น,ใจเต้นเร็ว อาการเหล่านี้จะเป็นต่อเนื่องได้นาน ๖ - ๒๔ เดือนถึงแม้ว่าจะหยุดดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็ตาม

 

 

 

witsava

 

Share