เครื่องเป่าแอลกอฮอล์ Calibrated

เครื่องเป่าแอลกอฮอล์ (Calibrated)

คือเครื่องเป่าแอลกอฮอล์ที่ผ่านการทดสอบจาก(Lab)หรือห้องทดลองที่ได้รับมาตรฐานการ(Calibrated)เป็นกระบวนการที่จะทดสอบค่าของเครื่องวัดทุกชนิดกล่าวง่ายๆก็คือเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของตัวเครื่องโดยจะมีใบรับรองซึ่งใช้แสดงว่าเครื่องวัดนี้ผ่านการสอบเทียบเรียบร้อยแล้วค่าที่ได้จากการวัดก็จะต่างจากเครื่องวัดทั่วไปที่ไม่มีการสอบเทียบโดยการสอบเทียบจะสามารถใช้ได้กับเครื่องวัดที่มีประสิทธิภาพสูงเท่านั้นจะไม่สามารถใช้กับเครื่องวัดที่มีมาตรฐานต่ำได้เพราะเครื่องเป่าแอลกอฮอล์หากใช้ไปนานๆจะเกิดการรวนหรือระบบภายในอาจจะเสียหายตัวเซนเซอร์เสื่อมประสิทธิภาพจะทำให้ค่าวัดที่ออกมานั้นเกิดการแปรปรวนหรือไม่ตรงตามจริงการ(Calibrated)ก็เหมือนกันการเข้าศนูย์บริการเพื่อทำการซ่อมแซมและเช็คสภาพเครื่องเพื่อให้เครื่องทำงานได้สมบูรณ์ที่สุด

ร้านวิศวะเราจำหน่ายเครื่องเป่าแอลกอฮอล์คุณภาพมาตรฐานUSA(เครื่องเป่าแอลกอฮอล์,รหัส,AGS)จะเป็นเครื่องวัดแอลกอฮอล์ที่ผ่านการ(Calibrated)แล้วจากโรงงานทำให้ลูกค้าไม่ต้องมาเสียตัง(Calibrated)เองทีหลังจึงจัดเป็นเครื่องเป่าแอลกอฮอล์ที่มีมาตรฐานที่สุดการ(Calibrated)จำเป็นต้องใช้(Lab)ในการดำเนินการซึ่งในประเทศไทยถือได้ว่าหายากมากในการ(Calibrated)แต่ที่ร้านวิศวะเรามีเครื่องเป่าแอลกอฮอล์เกรดสูงจำหน่า

 

 

calibrated ca1 44x30mm 1 1

 

 

 

 

 

Witsava

 

Share