พิษของแอลกอฮอล์

พิษของแอลกอฮอล์

 

ถอนแอลกอฮอล

 

 

พิษของแอลกอฮอล์ส่งผลต่อสภาวะทางจิต
หากคุณมีภาวะเสพติดแอลกอฮอล์คุณอาจพบกับอาการที่เกิดจากการถอนพิษแอลกอฮอล์แบบฉับพลัน
หากคุณหยุดดื่มทันทีพิษของแอลกอฮอล์จะปรากฏทางร่างกายดังต่อไปนี้

1.อาการมือสั่น
2.อาการเหงื่อออก
3.อาการ คลื่นไส้ อาเจียร
4.อาการทางจิตร เกิดภาพหลอน
5.อาการ อาการชัก

6.อาการ ซึมเศร้า
7.อาการวิตกกังวล
8.อาการ หงุดหงิด ฉุนเฉียว
9.การกระวนกระวาย
10.นอนไม่หลับ

ผู้ที่มีภาวะเสพติดหรือติดแอลกอฮอล์อย่างหนัก มักพบกับพิษแอลกอฮอล์นี้อย่างรุนแรงบ่อยครั้ง คนเหล่านี้มักใช้การดื่มเพื่อหลีกเลี่ยง อาการเหล่านี้ภาวะนี้เรียกว่า“การบรรเทาอาการด้วยการดื่ม”แต่ด้วยอาการเหล่านี้ต้องใช้ระยะเวลาในการรักษาเพื่อลดผลกระทบต่อร่างกายหากกลับไปดื่มอีกก็จะทำให้ร่างกายแย่ลง

 

 

 

Witsava

 

 

Share
Additional information