คำนิยามของความชื้น

คำนิยามของความชื้น

 

ความชน

 

 

"ความชื้น"ภาษาอังกฤษเราเรียกว่า(Humidity)เราใช้คำนี้ในการใช้เรียก"ไอน้ำ"ในบรรยากาศเราเรียกความชื้นแทนไอน้ำในบรรยากาศซึ่งแต่ละที่จะแตกต่างกันไปถ้าอากาศเย็นและมีน้ำพูดกันง่ายๆคือบริเวณใดบริเวณหนึ่งที่มีการระเหยของน้ำมากจะเกิดความชื้นมากบริเวณใดที่มีความชื้นมากน้ำจะระเหยได้น้อยกว่าบริเวณที่มีอากาศร้อน

 

คำนิยามการระเหยของน้ำกลายเป็นความชื้น

เมื่อโลกของเราได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์น้ำจะระเหยบนโลกและจะระเหยเป็นไอน้ำอยู่ในอากาศปนกับแก๊ส

บริเวณใดบริเวณหนึ่งที่มีความเย็นและเปียกเมื่อโดนอากาศร้อนจะเกิดการระเหยกลายเป็นความชื้น

บริเวณใดก็ตามที่มีความหนาของพื้นที่สูงจะเกิดการระเหยได้ง่ายกว่าบริเวณชั้นผิวที่บาง

ปริมาณไอน้ำที่อากาศนั้นรับไว้จะมากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับอุณหภูมิถ้าอุณหภูมิสูงอากาศจะรับไอน้ำได้มากถ้าอุณหภูมิต่ำจะรับได้น้อยนั่นเอง

 

การวัดความชื้น

สามารถวัดความชื้นได้2รูปแบบคือ(ความชื้นสัมพัทธ์กับความชื้นสัมบูรณ์)

อุปกรณ์ที่ใช้วัดความชื้นคือ(ไฮโกรมิเตอร์ หรือเรียกง่ายๆ เครื่องวัดความชื้น)

 

 

Witsava

 

Share
Additional information