การดูแลรักษา

การดูแลรักษาผลิตภัณฑ์

alcoholtakecare

การดูแลรักษาอุปกรณ์หลังการใช้งานนั้นสำคัญอย่างยิ่ง เพราะจะทำให้อุปกรณ์มีความคงทน

และมีความสะอาดพร้อมใช้งานในวันข้างหน้า และทำให้อายุการใช้งานยาวนานยิ่งขึ้นครับ

 

ประเภท เครื่องวัดแอลกอฮอล์ , เครื่องเป่าแอลกอฮอล์

การดูแลรักษา

เมื่อใช้งานเสร็จ ควรทำความสะอาดบริเวณ Sensor 

ใช้น้ำเปล่าหรือน้ำร้อนถูบริเวณช่องเป่าผิวนอกถูฝนเป็นวงกลมเพื่อให้เครื่องเป่าแอลกอฮอล์สะอาด
ในกรณีที่ใช้หลอดเป่าควรทิ้งและใช้อันใหม่ทันทีครับและควรเก็บ
เครื่องวัดแอลกอฮอล์ให้ห่างไกลจากแดด
เพราะอาจจะทำให้เสียหายจากความร้อนได้ครับเป็นอีกรูปแบบหนึ่งในการดูแลรักษาเครื่องเป่าแอลกอฮอล์
ให้มีประสิทธิภาพยาวนาน
(
ห้ามใช้แอลกอฮอล์ทำความสะอาดเพราะเครื่องวัดแอลกอฮอล์ใช้วัดแอลกอฮอล์จะทำให้เครื่องรวนได้)

สำหรับสินค้าบางชิ้น จะใช้หลอดเป่าเพื่อทำการเป่า ให้ทำความสะอาดหลอดเป่า

กรณีใช้งานคนเดียว หรือ เปลี่ยนหลอดเป่าทันทีเมื่อใช้เสร็จครับ

ควรเช็คแบตเตอรี่เป็นครั้งคราว เพราะถ้าแบตเตอรี่ใกล้จะหมด ความเป็นไปได้ที่ท่านจะได้

ค่าที่คงที่ก็น้อยลงไปด้วย และควรหลีกเลี่ยงการกระแทก หลีกเลี่ยงความร้อนและความชื้นครับ

เพื่อการใช้งานที่ยาวนานยิ่งขึ้นครับ


เมื่อมีข้อสงสัยเพิ่มเติม
กรุณาศึกษาจากคู่มือการใช้งานครับ

 

 

 Witsava

 

Share