การตรวจแอลกอฮอล์สำคัญยังไง

การตรวจแอลกอฮอล์สำคัญยังไง

 

การตรวจแอลกอฮอลสำคญยงไง

 

การตรวจแอลกอฮอล์สำคัญยังไง

การตรวจแอลกอฮอล์ในต่างประเทศมีมาตั้งนานแล้วแต่ประเทศเราถือว่าพึ่งนำมาใช้และมีบทบาทในชีวิตไม่นานมากนักสมัยก่อนการดื่มแอลกอฮอล์ถือเป็นเรื่องปกติแต่หลังจากนั้นสิ่งที่ร้ายแรงและไม่ได้คิดไว้ล่วงหน้าคือ"อุบัติเหตุ"ทำให้คร่าชีวิตคนไทยไปมากมายและสาเหตุผลักของการคร่าชีวิตคนไทยไปมากมายนั้น(80%มากจากการดื่มแอลกอฮอล์ขณะขับขี่ทั้งสิ้น)ดังนั้นกระทรวงต่างๆหน่วยงานต่างๆจึงร่วมมือกันและมีบทบาทมากขึ้นในสังคมไทยและได้มีการนำเข้าเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์หรือที่เรียกกันว่า"เครื่องวัดแอลกอฮอล์"ในปัจจุบันซึ่งทำให้คนไทยเกรงกลัวกฏหมายในการดื่มมากขึ้นเพราะในปัจจุบันการดื่มแอลกอฮอล์ขณะขับขี่สามารถตรวจสอบได้แล้วและหากตรวจพบจะทำการดำเนินคดีทางกฏหมายและให้ประพฤษตัวให้เป็นประโยชน์โดยการไปทำดีเพื่อสังคมโดยระบุระเวลาทำให้คนเกรงกลัวกันมากซึ่งในปัจจุบันสามารถลดอัตราผู้เสียชีวิตจากการขับขี่ไปได้มากซึ่งในปัจจุบันการใช้เครื่องวัดแอลกอฮอล์เป็นที่แพร่หลายมากโดยแต่ละประเทศได้หันมาใส่ใจกันมากยิ่งขึ้นไม่เว้นแม้แต่โรงงานอุตสาหกรรมหรือพนักงานขนส่งสินค้าในปัจจุบันจำเป็นต้องใช้เครื่องวัดแอลกอฮอล์ทั้งสิ้นไม่ว่าจะหน่วยงานเล็ก-ใหญ่เริ่มนิยมกันอย่างแพร่หลาย

 

ดังนั้นการตรวจแอลกอฮอล์จึงมีความสำคัญดังนี้

1.เพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ยานพาหนะ

2.เพื่อให้คนที่กระทำผิดเกรงกลัวกฏหมายกันมากยิ่งขึ้น

3.ไว้เป็นที่เตือนใจผู้ที่คิดจะดื่มแอลกอฮอล์แล้วขับขี่ยานพาหนะ

4.ใช้ตรวจสอบคุณภาพพนักงานก่อนการเข้างาน

5.ใช้เครื่องวัดแอลกอฮอล์เพื่อยืนยันค่าแอลกอฮอล์ในร่างกาย

 

เครื่องตรวจแอลกอฮอล์,เครื่องวัดแอลกอฮอล์

 

 

Witsava

 

Share