การวัดปริมาณแอลกอฮอล์เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด

การวัดปริมาณแอลกอฮอล์เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด

 

ตรวจแอลกอฮอล

 

 

การวัดปริมาณแอลกอฮอล์เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด


เพื่อให้ได้ค่าที่ตรงที่สุดควรเช็คเครื่องวัดแอลกอฮอล์ดังนี้

1.ตรวจเช็คระบบไล่อากาศระบบเช็คลมอากาศโดยการทำความสะอาดโดยใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดที่บริเวณช่องเป่าให้สะอาดทุกครั้ง

2.เทสเครื่อง(1-2ครั้ง)ก่อนใช้งานทุกครั้งเพื่อเป็นการเช็คระบบให้ตัวเครื่องพร้อมทำงาน

3.การเป่าลมควรเป่าต่อเนื่อง(3-5 วินาที)เพื่อให้ได้ค่าที่ดีที่สุดและควรเป่าให้ตรงช่องเป่าไม่ควรเป่าเบา-แรงเกินไป

4.ผู้ที่กินยาหรือผู้ที่ดื่มกาแฟจะทำให้มีกลิ่นปาก(ควรดื่มน้ำ1แก้ว)ก่อนการตรวจสอบแอลกอฮอล์

5.การใช้เครื่องวัดแอลกอฮอล์ควรตรวจสอบแบตเตอรี่ให้พร้อมใช้งานเสมอ

6.ไม่ควรใช้เครื่องวัดแอลกอฮอล์หนักเกินไปเพราะจะทำให้เซนเซอร์ภายในรวนหรือเสียหาย

7.หากใช้งานครบอายุไขของเครื่องควรเปลี่ยนเซนเซอร์,ส่งแคลริเบต,เปลี่ยนเครื่องใหม่

8.ควรใส่ซองผ้าหรืออุปกรณ์ป้องกันฝุ่นทุกครั้งหลังการใช้งาน

 

 

 

Witsava

 

 

 

 

Share