วิธีการใช้เครื่องเป่าแอลกอฮอล์ที่ถูกต้อง

 

alcoholtester1

 

 

การใช้เครื่องวัดแอลกอฮอล์ต้องใช้ให้ถูกต้องและถูกตามหลักการใช้งานมิเช่นนั้นการวัดแอลกอฮอล์ก็จะได้ผลที่คลาดเคลื่อนได้รวมถึงวิธีการเป่าไม่ว่าจะเป่าผ่านหลอด,เป่าผ่านตัวเครื่อง,เป่าผ่านเซนเซอร์รวมถึงวิธีการเลือกเครื่องให้ตรงกับจุดประสงค์ของงานหรือหน้างานที่ต้องใช้เครื่องการเป่าจะมีการจับวินาทีในการเป่าหากลมไม่เข้าเครื่องค่าก็จะเป็น0ดังนั้นต้องเป่าให้พอดีและเป่าให้ตรงช่องด้วยลมหายใจระดับกลางไม่แรงเกินไปและไม่เบาเกินไป

 

1.ใช้ให้ถูกต้องตามวิธีการใช้

2.ใช้ตามหน้าที่ของเครื่องวัดเช่น วัดแอลกอฮอล์ จะนำไปวัดอย่างอื่นไม่ได้

3.ควรทำความสะอาดหลอดเป่าหรือเซนเซอร์ทุกครั้งเพราะแบคทีเรียจะเกาะอยู่เมื่อเราไม่ทำความสะอาด

4.หากไม่เข้าใจในการใช้งานให้ปรึกษาร้านค้าครับไม่ควรมั่วเพราะเครื่องวัดจะมีความละเอียดอ่อนอาจเสียหายได้

5.ควรวัดซ้ำ 2 ครั้งเพื่อความมั่นใจ

6.ไม่ควรใช้งานหลอดเป่าซ้ำกันหลายครั้งเพราะการทำความสะอาดใหม่หลังนำไปใช้อาจจะไม่สะอาด 100%

7.หลอดเป่ากรุณาหลีกเลี่ยงการใช้งานซ้ำคน เช่น นาย A เป่า แล้วนำไปให้นาย B เป่าต่อ เป็นต้น

8.หลังการใช้งานทุกคร้ัง ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก และห่างจากความร้อน

 

 

Witsava

Share