อาการติดแอลกอฮอล์

อาการติดแอลกอฮอล์

 

ตดแอลกอฮอล

 

อาการติดแอลกอฮอล์

การดื่มแอลกอฮอล์เป็นจำนวนมากและบ่อยครั้งจะทำให้ผู้ดื่มเกิดอาการติดแอลกอฮอล์

การติดแอลกอฮอล์หรือติดเหล้านั้นจะทำให้ผู้ติดเกิดอาการอยากแอลกอฮอล์และไม่สามารถหยุดหรือเลี่ยงได้มักจะกินเป็นเวลานานจนสะสมหลังจากที่หยุดดื่มจะทำให้ผู้ดื่มมีอาการสั่น,อยากจนเกิดอาการลงแดง,เหงื่อแตกเพราะอยากดื่มแอลกอฮอล์ส่งผลต่อร่างกายในแง่ลบส่วนมากจะเกิดจากการชวนตามงานเลี้ยงต่างๆผู้ติดแอลกอฮอล์จะค้นพบว่าตัวเองไม่มีความสุขซึ่งความสุขของตัวเองคือการดื่มแอลกอฮอล์คนเดียวหรือกับเพื่อนฝูง

การติดแอลกอฮอล์ไม่มีข้อดีมีแต่ข้อเสียคือทำให้ร่างกายของผู้ติดเกิดความเคยชินและทำให้ร่างกายทรุดโทรมสะสมในระยะยาวซึ่งจะพบโรคแทรกซ้อนมากมายทำให้สมองเสื่อม,โรคมะเร็ง,ความดันโลหิตสูง และอีกมากมาย

 

 

 

 

Witsava

Share