การตรวจค่าระดับแอลกอฮอล์ในเลือด

การตรวจค่าระดับแอลกอฮอล์ในเลือด

 

blood

 


ชนิดของเครื่องดื่มปริมาณของเอทิลแอลกอฮอล์(ร้อยละหรือดีกรี)

เบียร์ 4-7
สาโท 7-15
กระแช่ 10-12
ไวน์ 10–15
สุราไทย 28–40
วิสกี้ บรั่นดี 40–50

 
เมื่อเราดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เข้าไป แอลกอฮอล์เหล่านั้นจะถูกดูดซึมเข้าไปในกระเพราะอาหารและลำไส้ เราสามารถตรวจหาระดับแอลกอฮอล์ในเลือดได้ในเวลาไม่ถึง5นาที โดยการใช้เครื่องวัดแอลกอฮอล์เพื่อทำการตรวจวัด หลังสิ้นสุดการดื่มในช่วงที่ท้องกำลังว่างระดับแอลกอฮอล์จะสูงสุดภายในเวลา 30-45นาทีหลังจากดื่มแอลกอฮอล์ อาหารที่เรารับประทานเข้าไปก่อนการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้นสามารถทำให้แอลกอฮอล์เจือจางได้ การศึกษาวิจัยของทีมแพทย์ศาสตร์ศิริราชจากมหาวิทยาลัยมหิดลได้ทำการศึกษาการวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือด ภายหลังจากการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์จุดประสงค์เพื่อต้องการทราบว่าผู้ขับขี่ยานพาหนะสามารถดื่มสุราในปริมาณเท่าใด จึงขับขี่ได้อย่างปลอดภัยซึ่งผลการวิจัยพบว่าภายหลังจากการดื่ม ระดับแอลกอฮอล์ในเลือดอาจจะมีค่ามากกว่าหรือน้อยกว่า 50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ซึ่งขึ้นอยู่กับน้ำหนักตัวของผู้ดื่ม ผู้ดื่มที่มีน้ำหนักตัว 60–69กิโลกรัมค่าเฉลี่ยระดับแอลกอฮอล์ในเลือด 50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ แต่ในกรณีที่ผู้ดื่มน้ำหนักน้อยกว่า60กิโลกรัม ระดับแอลกอฮอล์จะเกิน50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ และอัตราในการสลายแอลกอฮอล์ใน 60นาทีร่างกายจะสามารถสลายแอลกอฮอล์ได้เพียง15มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ กล่าวคือถ้าผู้ดื่มมีระดับแอลกอฮอล์ในเลือด 50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เมื่อเวลาผ่านไป 60นาทีระดับแอลกอฮอล์จะคงเหลือที่ 35มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์

 

 

Witsava

 

Share