การตรวจค่าระดับแอลกอฮอล์ในเลือด

การตรวจค่าระดับแอลกอฮอล์ในเลือด

 

blood

 


ชนิดของเครื่องดื่มปริมาณของเอทิลแอลกอฮอล์(ร้อยละหรือดีกรี)
เบียร์ 4 - 7
สาโท 7 - 15
กระแช่ 10 -12
อุ 10
ไวน์ 10 – 15
สุราไทย 28 – 40
วิสกี้ บรั่นดี 40 – 50

 
เมื่อเราดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เข้าไปแอลกอฮอล์เหล่านั้นจะถูกดูดซึมเข้าไปในกระเพราะอาหารและลำไส้เราสามารถตรวจหาระดับแอลกอฮอล์ในเลือดได้ในเวลาไม่ถึง5นาทีโดยการใช้เครื่องวัดแอลกอฮอล์เพื่อทำการตรวจหลังสิ้นสุดการดื่มในช่วงที่ท่องกำลังว่างระดับแอลกอฮอล์จะสูงสุดภายในเวลา30-45นาทีหลังดื่มอาหารที่เรารับประทานเข้าไปก่อนการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้นสามารถเจือจางระดับแอลกอฮอล์ในเลือดได้จากการศึกษาวิจัยของทีมแพทย์ศาสตร์ศิริราชจากมหาวิทยาลัยมหิดลได้ทำการศึกษาระดับแอลกอฮอล์ในเลือดภายหลังจากการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์จุดประสงค์เพื่อต้องการทราบว่าผู้ขับขี่ยานพาหนะสามารถดื่มสุราในปริมาณเท่าใดจึงขับขี่ได้อย่างปลอดภัยซึ่งผลการวิจัยพบว่าภายหลังจากการดื่มระดับแอลกอฮอล์ในเลือดอาจจะมีค่ามากกว่าหรือน้อยกว่า50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ซึ่งขึ้นอยู่กับน้ำหนักตัวของผู้ดื่มเป็นสิ่งสำคัญผู้ดื่มที่มีน้ำหนักตัว60–69กิโลกรัมค่าเฉลี่ยระดับแอลกอฮอล์ในเลือด50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์แต่ในกรณีที่ผู้ดื่มน้ำหนักน้อยกว่า60กิโลกรัมระดับแอลกอฮอล์จะเกิน50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์และอัตราในการสลายแอลกอฮอล์ใน60นาทีร่างกายจะสามารถสลายแอลกอฮอล์ได้เพียง15มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์กล่าวคือถ้าผู้ดื่มมีระดับแอลกอฮอล์ในเลือด50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เมื่อเวลาผ่านไป60นาทีระดับแอลกอฮอล์จะคงเหลือที่35มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์

 

Witsava

 

Share