แอลกอฮอล์กับทุเรียนอันตรายถึงชีวิต

แอลกอฮอล์กับทุเรียนอันตรายถึงชีวิต

 

 

แอลกอฮอลกบทเรยนอนตรายถงชวต

 

 

กินแอลกอฮอล์กับทุเรียนอันตรายถึงชีวิต

กรมอนามัยเตือนห้ามกินทุเรียนกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดเพราะจะทำให้ร่างกายเกิดความร้อน,ขาดน้ำและอาจเสียชีวิตได้เผยกินทุเรียน4-6เม็ดให้พลังงาน400กิโลแคลอรีเทียบได้เหมือนดื่มน้ำอัดลม2กระป๋อง

สำหรับคนที่มีโรคประจำตัวที่เกี่ยวข้องกับน้ำตาลเช่นโรคเบาหวาน,โรคความดันโลหิตสูง,โรคหัวใจหรือโรคที่ต้องควบคุมปริมาณน้ำตาลและไขมันในเลือดต้องระมัดระวังการกินทุเรียนโดยให้กินในปริมาณที่น้อยกว่าคนปกติทั่วไปกินและห้ามกินบ่อยโดยเด็ดขาดเพราะทุเรียนเป็นผลไม้ที่มีคาร์โบไฮเดรตสูงเมื่อเราเปรียบเทียบกับผลไม้ชนิดอื่นเพราะฉะนั้นการกินทุเรียนเยอะหรือมากเกินไปก็จะส่งผลต่อน้ำตาลและไขมันในเลือดของผู้ป่วยได้

ส่วนคนที่มีธาตุไฟหากกินทุเรียนในปริมาณที่มากก็จะทำให้เจ็บคอและร้อนในได้ง่าย(อันนี้พิสูจน์แล้วจริงครับ)วิธีป้องกันคือให้ดื่มน้ำเกลือหรือดื่มน้ำตามมากๆ

และไม่ควรกินทุเรียนร่วมกับดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เนื่องจากทุเรียนเป็นอาหารที่มีไขมันและคาร์โบไฮเดรตสูงส่วนเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นั้นให้พลังงานสูงเมื่อเรากินทุเรียนร่วมกับแอลกอฮอล์จะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดของเราสูงขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้มีการย่อยสลายน้ำตาลที่เนื้อเยื่อต่างๆในกล้ามเนื้อและไขมันทำให้เกิดอันตรายร่างกายจะเกิดความร้อนสูงมากกว่าปกติผลที่ตามมาคือการย่อยสลายทุเรียนและแอลกอฮอล์จะให้ความร้อนและเป็นกลไกที่ต้องใช้น้ำและจะทำให้คนที่มีน้ำตาลในเลือดสูงดึงน้ำออกมาขับถ่ายเป็นปัสวะเนื่องจากคนปกติเวลาขาดน้ำจะปัสสาวะข้นและน้อยแต่กลุ่มที่กินทุเรียนร่วมกับดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นี้จะปัสสาวะมากแม้ว่าร่างกายจะขาดน้ำดังนั้นการกินทุเรียนกับแอลกอฮอล์จะทำให้ร่างกายรู้สึกร้อนและจะทำให้เกิดอาการร้อนในแต่หากเกิดกินมากเกินไปแล้วหลับร่างกายจะเกิดภาวะขาดน้ำ+กับความร้อนของการกินทุเรียนและแอลกอฮออล์อาจทำให้เสียชีวิตได้

 

 

Witsava

 

 

Share